Kolizja drogowa to nieprzyjemna sytuacja i zazwyczaj wiąże się ze stresem i nerwami. Umiejętność ich opanowania oraz znajomość przepisów i procedur postępowania pomoże bezproblemowo przejść wszystkie etapy. Jeśli masz wykupioną polisę ubezpieczeniową, możesz być spokojny o dalszy przebieg zdarzenia. Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i zgłoszenie szkody to twój podstawowy obowiązek, konieczny dla otrzymania należnego odszkodowania.

Miałeś stłuczkę – co dalej?

W przypadku, gdy żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń, mamy do czynienia z kolizją drogową. Z tego względu, nie jest konieczne wzywanie policji, wszystkie formalności można załatwić z drugą stroną samodzielnie. Należy pamiętać, by jak najszybciej usunąć z drogi pojazdy, biorące udział w stłuczce, przestawiając je w bezpieczne miejsce. To bardzo ważne, by nie stwarzać dodatkowego zagrożenia na drodze, dlatego zatrzymaj pojazd na poboczu lub na najbliższym parkingu.

Kolejny etap to spisanie wraz ze sprawcą kolizji oświadczenia o spowodowaniu kolizji. Dopuszcza się sporządzenie takie dokumentu odręcznie na kartce, dobrze jest jednak mieć zawsze przy sobie (np. w schowku samochodowym) przygotowany już druk takiego oświadczenia. W oświadczeniu należy zawrzeć tak istotne informacje, jak data, godzina i miejsce zdarzenia, dane uczestników zdarzenia drogowego (pełne imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer PESEL), dane pojazdów (numer rejestracyjny, marka i model, numer polisy oraz dane towarzystwa ubezpieczeniowego). Bardzo ważne jest też wskazanie okoliczności zdarzenia, opisanie powstałych uszkodzeń, a także dołączenie oświadczenia sprawcy, w którym przyznaje się do spowodowania kolizji oraz danych ewentualnych świadków wraz z podpisami uczestników zdarzenia. Dobrym pomysłem jest również dołączenie dokumentacji fotograficznej powstałych szkód.

Zgłoszenie szkody – gdzie i jak?

Osoba poszkodowana w kolizji może ubiegać się o należne jej odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupione ubezpieczenie OC ważne w dniu zdarzenia. Informację o tym, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym sprawca ma ważną polisę znajdziesz w formularzu, podpisanym po zaistniałym zdarzeniu. Pamiętaj o dopilnowaniu, by taka informacja znalazła się w dokumencie zdarzenia. Jeśli z jakichś przyczyn sprawca nie zawarł tej informacji, możesz odszukać jej samodzielnie w bazie OC po podanym numerze rejestracyjnym pojazdu sprawcy.

Zgłoszenie szkody nie jest trudne i towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj bardzo ułatwiają i skracają ten proces do minimum. Możesz zrobić to telefonicznie, drogą elektroniczną lub tradycyjną. Pamiętaj, że termin przedawnienia roszczeń w przypadku wypadku drogowego jest ograniczony do 3 lat. Im jednak wcześniej zgłosisz szkodę, tym masz większe szanse na wyższe i pewne odszkodowanie.

W przypadku nie ważnego ubezpieczenia OC lub jego braku, odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Osoba poszkodowana jest wówczas zobowiązana do złożenia stosownego wniosku do wybranego zakładu ubezpieczeń, który wszczyna postępowanie likwidacyjne, załatwia dalsze formalności i kieruje zgłoszenie do właściwego organu.

Likwidacja szkody – jak to wygląda?

W ciągu siedmiu dni od momentu zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel winien jest przekazać informację odnośnie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia likwidacji szkody. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić zaś w ciągu trzydziestu dni, ubezpieczyciel powinien ustalić wówczas swoją odpowiedzialność oraz oszacować powstałe szkody. Wysokość odszkodowania ustala się po wcześniejszych oględzinach rzeczoznawcy. Oczywiście, w przypadku skomplikowanych spraw zdarzeń drogowych, których przebieg nie jest jednoznaczny i budzi szereg wątpliwości, powyższe procedury mogą ulec wydłużeniu – nie powinny one jednak przekroczyć 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here