Przestrzeganie czasu pracy kierowcy przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zagrożenia w ruchu drogowym. Stanowi również ochronę kierowcy i innych użytkowników dróg. Umożliwia ponadto zwiększenie komfortu pracy kierowcy. Jakie są najważniejsze zasady regulujące czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy to okres od rozpoczęcia, aż do zakończenia przewozu drogowego oraz wszystkie czynności związane z jego wykonywaniem. Działania takie jak załadunek towaru, rozładunek, nadzór nad tymi procedurami, obsługa pojazdu oraz wszelkie czynności niezbędne do wykonywania zadania służbowego wliczane są do czasu pracy. Zalicza się do niego również formalności administracyjne czy czas poświęcony na sprzątanie pojazdu. Do czasu pracy wlicza się ponadto pozostawanie kierowcy w gotowości do pracy, gdy jest on do dyspozycji pracodawcy, jak np. czas pracy w załodze, gdy czeka na swoją kolej prowadzenia pojazdu.

Niewliczany jest natomiast dyżur, w którego czasie kierowca nie wykonywał pracy, odpoczynek dobowy, tygodniowy, a także nieusprawiedliwiony postój w czasie jazdy. Za czas pracy w załodze i konieczność dojazdu do innego miejsca niż siedziba firmy w celu wykonywania pracy kierowcy przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata finansowa.

Dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy – ogólne zasady wskazują, że dziennie może on pracować 9 godzin. Rozporządzenie nr 561/2006 pozwala na wydłużenie dobowej pracy do 10 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu. Wydłużenie czasu pracy jednego dnia należy zrównoważyć jego skróceniem w innych dniach. W ciągu tygodnia kierowca może łącznie prowadzić pojazd do 56 godzin. W ciągu dwóch następujących po sobie tygodni czas jazdy nie może przekroczyć 90 godzin. Tydzień ustalony jest sztywno i rozpoczyna się od poniedziałku o godzinie 00 zaś trwa do niedzieli do godziny 24. Jeżeli w jednym tygodniu czas został wydłużony, wówczas w kolejnym musi on zostać skrócony – tak, by łącznie nie przekroczył on normy. Czas pracy kierowcy w ciągu 4 miesięcy nie może przekraczać wraz z godzinami nadliczbowymi 48 godzin na tydzień.

Czas odpoczynku kierowcy

Po jeździe trwającej 4,5 godziny kierowcy przysługuje 45 minut przerwy. Może on ją podzielić na dwie, z których pierwsza trwa 15 minut, natomiast druga – 30. W ciągu każdej doby kierowcy przysługuje 11 godzin wypoczynku. On również może zostać podzielony – w taki sposób, by pierwsza część trwała nieprzerwanie przez 9 godzin, natomiast druga 3 godziny. Po tygodniowym okresie pracy, czyli 6 dobowych okresach, kierowca powinien odbyć okres wypoczynku. W ciągu dwóch tygodni regularne okresy wypoczynku powinny łącznie wynosić 45 godzin. Nie muszą one być równe. Jeden z wypoczynków tygodniowych może na przykład mieć długość 24 godzin, natomiast drugi: 21 godzin.

Czas pracy kierowcy jest ściśle normowany przepisami. Chociaż pozwalają one na wydłużenie czasu pracy w wyjątkowych sytuacjach, to musi to zostać zrównoważone w kolejnych dniach. Od przestrzegania czasu pracy i odpoczynku kierowcy zależy bezpieczeństwo na drodze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here